Varumärket – din viktigaste och mest värdefulla tillgång.
Varumärkesutveckling sträcker sig från genomarbetade strategier, till utformning av taktiska och praktiska tillämpningar som ska stärka, eller förändra, bilden av ditt varumärke.

VARUMÄRKESSTRATEGI

Vi analyserar nuläge, tar fram strategier och praktiska metoder för hur er verksamhet ska vårda och utveckla sitt varumärke. Våra varumärkesprocesser, som ofta sker genom workshops med styrelse, ledning och medarbetare, brukar vara uppskattade.

PR

PR bygger varumärket, etablerar och underhåller relationen med era målgrupper. Vi verkställer gärna enskilda PR-insatser - men det är ni som kan verksamheterna bäst. Därför tar vi fram smidiga verktyg som ni kan använda i ert relationsskapande.

UPPLEVELSEBASERAD MARKNADSFÖRING

Upplevelsebaserad marknadsföring är ett effektivt verktyg för att bygga varumärke och utveckla nya relationer. MarcStevens har erfarenhet av att utveckla och projektleda möten och upplevelser med allt från två till 100 000 människor.

VÄRDEGRUND

En tydlig och användbar värdegrund stärker organisationens och medarbetarnas förmåga att utföra sina uppdrag. Vi tar fram verktyg som bidrar till att värdegrunden följs och betraktas som ett självklart, prioriterat redskap.

VISION

En tydlig och engagerande vision stärker företagets attraktionskraft och riktar sig mot både medarbetare och kunder. Vi processleder utfallet av en hållbar vision och säkerställer att den blir en naturlig del i er kommunikationsplanering.

MISSION

Som ett led i arbetet tar vi fram en mission. Den driver verksamheten framåt mot visionen och presenterar vad ni brinner för. Ytterst ger missionen svar på frågan: ”varför är vi här”?