Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Därför har vi tagit fram fyra utbildningspaket. De skräddarsys och fokuserar på just era behov och utmaningar. Vi tar fram både grundläggande och mer avancerade utbildningar för styrelser, ledningsgrupper, nyckelpersoner och medarbetare.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGAR

Framgångsrika företag och organisationer inser styrkan av bra kommunikation, av öppenhet och av förmågan att kunna ge klara besked. Förtroende skapas efter vad ni gör, inte av vad ni säger. Våra utbildningar ökar chansen att marknadsföra era verksamheter.

VARUMÄRKESUTBILDNINGAR

Vi utbildar i varumärket och utvecklar varumärkesprocesser genom workshops med styrelse, ledning och medarbetare. Utbildningarna stärker era affärer, förbättrar er kommunikation och era relationer

MEDIEUTBILDNINGAR

MarcStevens tar fram och genomför utbildningsinsatser för styrelser, ledning och nyckelpersoner. I våra mer avancerade fortsättningsutbildningar utvecklar vi förmågan att formulera konkreta budskap som effektivt kommunicerar organisationens mål.

KRISTRÄNING

Vi analyserar era behov och tar fram förslag på kristräningsprogram med simuleringar. Vi verkställer simuleringarna, eller skapar modeller som ni själva använder regelbundet, för att hålla organisationen beredd.