Vi jobbar med digitala och traditionella kommunikationsstrategier för att bidra till fler framgångsrika, delaktiga och tydliga företag, organisationer och offentliga verksamheter.
Vi erbjuder rådgivning, även under jourtid. På era villkor och när ni behöver det som mest.

HYR EN KOMMUNIKATIONSCHEF

Vid kunskapsglapp eller snabba behov av kvalificerade resurser finns vi där. Vi har också erfarenheter av att bygga upp och leda nya verksamheter, både inom större och mindre verksamheter. Vi erbjuder till exempel kommunikationschef och PR-ansvarig.

COACHANDE INKÖPARE OCH BESTÄLLARE

Köp av externa kommunikationstjänster kan vara en djungel. Vad betalar du egentligen för och vilka blir effekterna? Vi är vana beställare och köpare av reklam- och kommunikationsleverantörer och ger dig trygg och opartisk vägledning.

HÄLSOKOLLEN – HUR MÅR VARUMÄRKET?

Hälsokollen är en snabbanalys. Vi går översiktligt igenom var ert varumärke och er kommunikation befinner sig just nu. Vill ni sedan gå vidare, gör vi en fördjupning med tyngre analyser, rekommendationer och beslutsalternativ.

RISKANALYS

Att hitta och rensa risker är ett bra sätt att stärka och skydda varumärket. Riskanalyser bidrar samtidigt till mer effektiv styrning och kontroll av verksamheten. Våra verktyg kan även användas inför större beslut eller förändringar.

Rådgivning och krisjour 24/7

Akut rådgivning, dygnet-om pressjour och jour för sociala medier.
Kontakta oss för närmare uppgifter.