Vi tror på framgång genom tydlig och öppen kommunikation. Vi arbetar med kommunikation som engagerar och ger bränsle till dina relationer.
Kontakta oss när du bestämt dig för att ta position, stärka din ledning och styrning, skapa förändring, nå nya marknadsandelar, utveckla varumärket eller rekrytera nya medarbetare.

Almedalen

Almedalsveckan är en viktig arena för alla som vill ta plats, vara delaktiga och påverka. Vi har arrangerat seminarier och föreläsningar under Almedalsveckan två år i rad. Vi hjälper dig med arrangemanget, med förberedelserna, med att planera och vässa budskapen.

Kommunikationsstrategi

MarcStevens ger rådgivning, tar fram analyser, utvecklar och genomför interna och externa kommunikationsstrategier. Vi stödjer styrelser och ledningsgrupper med kommunikations-, styrnings- och ledningsfrågor.

Kriskommunikation

Tydliga budskap, öppenhet och snabbhet. Vi har lång erfarenhet av krishantering och kriskommunikation. Innan, under och efter krisen stödjer vi med planering, strategival, budskapsplattformar, medieträning, coachning och skademinimering.

Medierelationer

MarcStevens ger de rätta verktygen och träningen för att era budskap ska nå ut i digitala, sociala och traditionella medier. Ansvarstagande, tillgänglighet, närvaro och tydligt formulerade budskap är avgörande för att lyckas.

CSR

Samhällsengagemang är en överlevnadsfråga. Vi hjälper er att komma i gång med CSR eller utveckla ert befintliga CSR-arbete. Vi går igenom beståndsdelarna i CSR kopplat till affärsmässighet, arbetsgivarvarumärke och kompetensförsörjning.

KVALITETSLEDNING

Vi tar fram logiska lösningar för interna och externa kommunikationsvägar. Vi definierar befintliga kommunikationsvägar, analyserar behov och föreslår nya beslutsalternativ. Modellerna dokumenteras och vi presenterar förslag på praktiskt genomförande.