VI VILL GÖRA MER FÖR FLER

Efter drygt 25 års äventyr världen över och hemma i Sverige träffades vi igen, högstadiekompisarna Mark Boustedt och Steven Kautzky Andersson. Av ren en slump hade vi börjat arbeta med strategisk kommunikation inom samma, större organisation.

Våra erfarenheter av bland annat varumärkesutveckling, marknadsföring, ledningsarbete och chefsskap, strategisk kommunikation, digitala medier, mediebranschen och krishantering visade sig komplettera varandra utmärkt. Vi bestämde oss – klart att vi måste göra något större tillsammans. Göra mer för fler!

Våren 2015 kastade vi loss och drog igång byrån – MarcStevens & Partners AB.

Vi är helt enkelt övertygade om att god kommunikation öppnar nya världar. Vi drivs av att hjälpa våra kunder att stärka sina varumärken och positioner, bygga hållbara relationer och grunda nya framgångar.

Nu är vi här och vi hjälper er att ta plats!

 

MEDARBETARE

Steven Kautzky Andersson
Varumärkesutvecklare och kommunikationsstrateg

Steven Kautzky Andersson har över 20 års erfarenhet som varumärkesutvecklare och kommunikationsstrateg. Med över 500 varumärkesrelaterade uppdrag från näringsliv och större offentliga organisationer. Från roller som bland annat creative director and brand manager är han specialiserad på kommunikationsstrategier och värdegrundsskapande arbete.

Steven har genomfört flera framgångsrika varumärkesdrivande strategier och implementeringar i samarbeten tillsammans med flera internationella företag som Universal, Warner och EMI-Toshiba. Han är utbildad strategisk projektledare, med fördjupningar inom affärs- och varumärkesstrategier, marknadskommunikation och omvärldsanalys.

Som ung blev Steven grammisnoterad och en internationellt uppmärksammad sologitarrist. Han fick ett livslångt sponsringsavtal med legendariska varumärket Gibson Guitars. När Steven inte är byrådelägare ägnar han sin tid åt musikprojektet Electric Religions och bandet har stor framgång i Asien.

Mark Boustedt
Vd och strategisk rådgivare

Mark Boustedt har bred erfarenhet från chefsuppdrag och ledande befattningar inom kommunikations- och mediebranschen. Expertområdena ligger inom kommunikationsplanering, strategival och krishantering.

I grunden har han en fil.kand. i statsvetenskap med inriktning svensk politik vid Uppsala Universitet, kombinerat med JMG/journalisthögskolan i Göteborg. Mark Boustedt arbetade tidigare många år som journalist, först som nyhetsreporter på dagstidningar och TV, senare som programledare och redaktör på Sveriges Television.

Mark Boustedt har haft flera chefsuppdrag inom andra områden, bland annat strategiskt ansvar för koncernövergripande kommunikationsplanering, intern och extern kommunikation, mediehantering, presstjänst samt katastrof- och kriskommunikation. Mark Boustedt har också byggt upp, organiserat och utvecklat större verksamheter.

När Mark inte är upptagen byrådelägare hittar ni honom i hälsingeskogarna, gärna ute på en stubbe under älgjakten.

 


 

VÅR VISION

Det norrländska alternativet
Vi verkar över hela Sverige och internationellt, vi identifierar oss som norrlänningar och vi levererar. Vår vision driver och utmanar oss:

Vi ska bli det norrländska alternativet för alla som vill skapa ett föredömligt och långsiktigt varumärke.

 

VÅR AFFÄRSIDÉ

MarcStevens & Partners AB är en kommunikationsbyrå som förstår, utvecklar och verkställer strategier för hållbara lösningar inom kommunikation, varumärkesutveckling, kris- och mediehantering. Vi hjälper företag och organisationer ta rätt position på marknaden.

Vi jobbar med digitala och med traditionella kommunikationsstrategier för att bidra till fler framgångsrika, delaktiga och tydliga företag och offentliga verksamheter. Vi tror att det är sådana organisationer som skapar hållbar tillväxt och det goda samhället.

Vi har ett väl förgrenat regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Där har vi kvalificerade och väletablerade partners inom bland annat kreativa kommunikationstjänster/reklambyråer, film- och digital produktion, organisations- och affärsutveckling, juridik samt marknadskommunikation. Ibland måste vi leverera särskilt kraftfulla lösningar, då skapar vi team med utvalda kompetenser som löser uppgiften tillsammans.

VÅR VÄRDEGRUND

Våra värderingar beskriver vad vi står för och hur vi förhåller oss till våra kunder, partners, leverantörer och till varandra. Värdegrunden visar på vilket sätt vi bedriver vår affärsverksamhet och hur vi skapar resultat för våra kunder. Den visar varför våra kunder ska välja oss som partner.

Vi är:
Energiska och tar initiativ.

Vi brinner för det vi gör. Vi är engagerade, bidrar till fokus och vi ser förändringar som nya möjligheter.

Kreativa. 

Vi tänker nytt. Vi är flexibla och möter våra kunder i deras utveckling. Våra tjänster håller hög kvalitet och vi förbättrar löpande kvaliteten på våra tjänster.

Ansvarsfulla. 

Vi tar ansvar för att vi når våra mål. Vi möter omvärldens och våra egna krav på hållbarhet, på socialt och ekonomiskt ansvarstagande.

STRATEGISKA PARTNERS/ NÄTVERK

Vi arbetar nära Dalarnas största byrå, Confetti, med 15 anställda. Byrån jobbar med alla typer av kommunikationslösningar; från varumärkesutveckling till produktion och event, även globalt.

Samarbetet innebär att vi är ett starkt team som kan erbjuda samlade spetskompetenser inom intern och extern kommunikation, varumärkesutveckling, PR och reklam.